• slider image 117
  • slider image 192
  • slider image 118
  • slider image 194
  • slider image 174
  • slider image 176
  • slider image 177
  • slider image 178
:::

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 教導教務 4檔案 887
folder 學務輔導 0檔案 615
folder 總務出納 1檔案 695
folder 會計人事 2檔案 699
folder 衛生保健 4檔案 624
folder 網路資訊 0檔案 625
folder 0檔案 548
調代課申請表
2016-04-01 10:13:26 17.2 KB 570
花蓮縣大興國民小學校史簡介
2016-03-29 16:22:12 571.5 KB 526
105年度薪資所得扣繳
2016-05-24 10:43:44 1 MB 428
105所得扣繳一覽表
2016-09-01 12:27:11 93.5 KB 412
105年扣繳法令介紹
2016-12-21 10:55:58 1.1 MB 363
105年國中小學免扣所得一覽表
2016-12-21 10:57:38 364.7 KB 329
105房地產新制介紹
2016-12-21 10:59:30 2.6 MB 356
105年各類所得電子申報作業
2016-12-21 11:08:53 5.7 MB 351