• slider image 707
  • slider image 706
  • slider image 698
  • slider image 701
  • slider image 693
  • slider image 694
  • slider image 695
  • slider image 696
  • slider image 697
  • slider image 699
  • slider image 700
:::

Files List

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 教導教務 4檔案 965
folder 學務輔導 0檔案 677
folder 總務出納 1檔案 749
folder 會計人事 2檔案 773
folder 衛生保健 4檔案 685
folder 網路資訊 0檔案 684
folder 0檔案 605
調代課申請表
2016-04-01 10:13:26 17.2 KB 599
花蓮縣大興國民小學校史簡介
2016-03-29 16:22:12 571.5 KB 554
105年度薪資所得扣繳
2016-05-24 10:43:44 1 MB 459
105所得扣繳一覽表
2016-09-01 12:27:11 93.5 KB 448
105年扣繳法令介紹
2016-12-21 10:55:58 1.1 MB 395
105年國中小學免扣所得一覽表
2016-12-21 10:57:38 364.7 KB 357
105房地產新制介紹
2016-12-21 10:59:30 2.6 MB 387
105年各類所得電子申報作業
2016-12-21 11:08:53 5.7 MB 379