(03)8702987 (03)-8701441 ceeport@hlc.edu.tw
帳號 密碼
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

Files List

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 教導教務 4檔案 1214
folder 學務輔導 0檔案 938
folder 總務出納 1檔案 976
folder 會計人事 2檔案 1023
folder 衛生保健 4檔案 914
folder 網路資訊 0檔案 829
folder 0檔案 835
調代課申請表
2016-04-01 10:13:26 17.2 KB 743
花蓮縣大興國民小學校史簡介
2016-03-29 16:22:12 571.5 KB 670
105年度薪資所得扣繳
2016-05-24 10:43:44 1 MB 553
105所得扣繳一覽表
2016-09-01 12:27:11 93.5 KB 701
105年扣繳法令介紹
2016-12-21 10:55:58 1.1 MB 504
105年國中小學免扣所得一覽表
2016-12-21 10:57:38 364.7 KB 457
105房地產新制介紹
2016-12-21 10:59:30 2.6 MB 507
105年各類所得電子申報作業
2016-12-21 11:08:53 5.7 MB 527
:::

美好畫面

成語隨時背

投桃報李
比喻朋友之間友情深重,禮尚往來。

不簡單的厲害

:::

隨機小語

只要能培一朵花,就不妨做做會朽的腐草。

魯迅

媒體報導

計數器

今天: 1329132913291329
昨天: 1022102210221022
總計: 2534660253466025346602534660253466025346602534660

即時天氣